Tuija Haapalainen

Eduskuntavaaliehdokas

Koulutus ja osaamisen kehittäminen turvattava

Koulutus on Suomen voimavara . Osaamisen kehittäminen koko uran ja elämän ajan luo työllisyyttä ja siten taloudellista kasvua.

työhyvinvointia kehitettävä

Reilun työelämän säännöt ja sopiminen tärkeää.
Pidetään työolosuhteet terveinä ja edistetään työhyvinvointia eri keinoin.
Näin saadaan työssä jaksamista kehitettyä ja siten hyvinvointia ja talouskasvua lisättyä.

Riittävä rahoitus hyvinvointi alueille

Sosiaali-ja terveydenhuolto turvattava kaikille.
Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa kehitettävä, sillä edistetään kansanterveyttä ja taloudellista kasvua.
Vanhustenhoivaan riittävästi resursseja.
Päihde-ja mielenterveyspalveluihin pitää päästä ajoissa.
Hoitojonojen purku ja hoitoon pääsy tärkeää.

Tuija Haapalainen

Terveyttä, turvaa ja huolenpitoa kaikille!
Olen toiminut terveydenhuollon alalla 40 vuotta.
Sairaanhoitajana toimin Kirurgisessa sairaalassa ja terveydenhoitajana avoterveydenhuollon vastaanotoilla. Kokemusta kotisairaanhoidosta , aikuisterveysneuvonnasta ja lastensuojelun- sektorilta.
Toimin aluevaltuutettuna Vantaa-Keravan Hyvinvointialueella.
Olen aluehallituksen ja kaupunginhallituksen varajäsen .
Olen myös aikuissosiaalityön- ja vammaispalvelujen jaoston jäsen.
Kaupungin hallituksen edustaja vanhusneuvostossa.
Minulla on 3 lasta ja asun Vantaan Rekolassa.

Lue lisää...

Julkisten palvelujen saatavuus on turvattava kaikille.

Sosiaali-ja terveydenhuollon  saatavuus lähipalveluina on tärkeää.

 Vanhustenhoitoon ja päihdetyöhön-ja mielenterveys palvelujen saatavuus oikeaan aikaan on kehitettävä.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja siihen panostaminen on kustannustehokasta ja tuloksellista vaikuttamista eri ikäisten ihmisten terveyteen.

Sillä voidaan vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä hillitä jatkuvasti kasvavia erikoissairaanhoidon ja muun korjaavan työn kustannuksia.

Lähtökohtana on varhainen ongelmiin puuttuminen.

Taataan riittävä rahoitus hyvinvointialueille.

Tärkeää on huolehtia riittävän työvoiman saatavuudesta eri aloille, varhaiskasvatukseen,  sote – aloille ym

Työssä jaksamisesta on huolehdittava ja hyvä johtamiskulttuuri on tärkeää työntekijän hyvinvoinnin kannalta.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen on Suomelle tärkeä voimavara  ja se on myös työllisyyden parantamisen ehto.

Lisätään koulutusta niille aloille , joissa on työvoimapulaa. 

Syrjäytyminen, asunnottomuus ja köyhyys ovat edelleen läsnä yhteiskunnassamme. 

Yhteiskunnan todellista arvoa voidaan pitävästi mitata vain sillä, miten se suhtautuu heikosti menestyneisiin ja vähemmistöihin ja miten se torjuu syrjäytymisen ja puutteen syitä.